BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Thư ngỏ gửi đến toàn thể nhân viên BV Thiện Hạnh

Thư ngỏ của BS Trần Minh Đẩu – Chủ tịch Hội đồng Thành viên CTy TNHH BVĐK Thiện Hạnh gửi toàn thể Anh Chị Em nhân viên.thu ngo covid-01 (1)

Logo 3D
Share This