BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Hoc Tap

Chương trình thực tập trước tuyển dụng

Các ứng viên trước khi ký hợp đồng lao động với bệnh viện có thể trải nghiệm “Khóa thực tập trước tuyển dụng” nhằm làm quen với công việc, văn hóa bệnh viện, các phương tiện làm việc hiện đại…. mà các ứng viên chưa trải qua ở trường học. Điều này giúp cho các ứng viên đạt kết quả tốt khi thi tuyển dụng.

HO TRO

Chương trình hỗ trợ nhân viên mới

Mỗi nhân viên khi tiếp nhận công việc mới tại bệnh viện sẽ được các anh chị đi trước hướng dẫn tận tình và truyền cảm hứng. Ngoài ra toàn bộ nhân viên mới sẽ được tham gia khóa đào tạo định hướng nhằm làm quen với công việc và hiểu rõ về các giá trị cốt lõi của bệnh viện Thiện Hạnh.

QUAN LY

Chương trình đào tạo cán bộ quản lý

Bạn sẽ được trao quyền, được thử thách và tự hào với những thành quả mà mình đạt được. Ở bệnh viện Thiện Hạnh, bạn hoàn toàn có thể trở thành những bác sĩ giỏi, những điều dưỡng chuyên nghiệp, những KTV lành nghề, những nhân viên y tế tốt. Ngoài ra bạn còn được tạo điều kiện để trở thành những nhà quản lý, điều hành hay Trưởng/Phó các khoa phòng nếu bạn có đam mê và năng lực.

DAO TAO NV MOI

Chương trình phát triển nhân viên

Lĩnh vực Y tế đòi hỏi sự thay đổi và sáng tạo không ngừng, để làm được điều đó bệnh viện Thiện Hạnh  đã xây đắp nên các thế hệ nhân viên không ngừng học hỏi và phấn đấu nhằm đưa bệnh viện Thiện Hạnh từ thành công này đến thành công khác. Năm 2016, bệnh viện Thiện Hạnh đầu tư 6 tỷ đồng cho lĩnh vực phát triển nhân viên.

Logo 3D