BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

002Thời gian phỏng vấn dự kiến: Nửa đầu tháng 10/2020.

 • Cử nhân điều dưỡng: Tuyển dụng liên tục
 • Cử nhân hộ sinh: Tuyển dụng liên tục
 • Cao đẳng điều dưỡng: Tuyển dụng liên tục
 • Cao đẳng hộ sinh: Tuyển dụng liên tục
 • Dược sĩ cao đẳng: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Cử nhân công nghệ thông tin: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Cử nhân Quản trị bệnh viện hoặc Cử nhân quản trị văn phòng: 01
 • Đại học Bách khoa nghành điện – điện tử: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Đại học chuyên ngành Marketing: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Đại học chuyên ngành quan hệ công chúng: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên bảo trì: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên bảo vệ: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên hộ lí: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên chăm sóc cây cảnh: Nộp hồ sơ chờ tuyển
Logo 3D
Share This