BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Bệnh viện Thiện Hạnh đang có nhu cầu tuyển dụng:

 • Cử nhân Điều dưỡng.
 • Cử nhân Hộ sinh.
 • Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh y học.

Bệnh viện Thiện Hạnh đang có nhu cầu tuyển dụng:

 • Cao đẳng Điều dưỡng.
 • Cao đẳng Hộ sinh.
 • Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học.

Bệnh viện Thiện Hạnh đang có nhu cầu tuyển dụng:

 • Dược sĩ sau Đại học chuyên ngành Dược lý dược lâm sàng.
 • Dược sĩ Cao đẳng (làm nhiệm vụ cấp phát).
 • Cử nhân công nghệ thông tin: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Đại học Bách khoa nghành điện – điện tử: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Đại học chuyên ngành Marketing: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Đại học chuyên ngành quan hệ công chúng: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên Lễ tân: 08 người.
 • Nhân viên Bảo trì: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên Bảo vệ: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên Hộ lí: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên Chăm sóc cây cảnh: Nộp hồ sơ chờ tuyển
Logo 3D
Share This