BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

002Thời gian phỏng vấn dự kiến: Nửa đầu tháng 10/2020.

 • Cử nhân điều dưỡng:
  • Số lượng: 05
  • Ưu tiên Nam
 • Cử nhân hộ sinh: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Cao đẳng điều dưỡng:
  • Số lượng: 05
  • Ưu tiên Nam
 • Cao đẳng hộ sinh: 10
 • Dược sĩ cao đẳng: 02
 • Cử nhân công nghệ thông tin: 01
 • Cử nhân quản trị bệnh viện: 01
 • Đại học Bách khoa nghành điện – điện tử: 02
 • Đại học chuyên ngành Marketing: 01
 • Đại học chuyên ngành quan hệ công chúng: 01
 • Nhân viên bảo trì: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên bảo vệ: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên hộ lí: Nộp hồ sơ chờ tuyển
 • Nhân viên chăm sóc cây cảnh: 01
Logo 3D
Share This