BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Quy Trình định Danh Người Bệnh – Vòng định Danh

Quy trình định danh người bệnh – Vòng định danh

Với mục đích hướng dẫn quy trình định danh người bệnh cũng như sử dụng vòng định danh trong quy trình định danh người bệnh. Ngày 24/10/2019, Hội đồng nghiên cứu khoa học Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 10 năm 2019 với chủ đề: “Quy trình định danh người bệnh – vòng định danh”

Hướng Dẫn Tắm Sát Khuẩn Cho Người Bệnh Trước Phẫu Thuật

Hướng dẫn tắm sát khuẩn cho người bệnh trước phẫu thuật

Nhằm hướng dẫn quy trình tắm sát khuẩn người bệnh trước phẫu thuật, đây là nội dung quan trọng góp phần đảm bảo an toàn phẫu thuật, an toàn người bệnh để mang đến sự hài lòng của người bệnh, ngày 24/10/2019, Hội đồng nghiên cứu khoa học Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ tháng 10 năm 2019 với chủ đề: Hướng dẫn tắm sát khuẩn cho người bệnh trước phẫu thuật.

Hướng Dẫn Chăm Sóc Bệnh Nhân Sốt Xuất Huyết Dengue

Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue

Với mục đích hướng dẫn cách chăm sóc Bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue, ngày 04/10/2019, tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 10 năm 2019 với chủ đề"Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue"

Hướng Dẫn Tiêm An Toàn

Hướng dẫn tiêm an toàn

Nhằm mục đích Hướng dẫn công tác Tiêm an toàn theo Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, ngày 29/8/2019, Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 8 năm 2019 với chủ đề "Hướng dẫn tiêm an toàn".