BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
BV Thiện Hạnh Tham Dự Hội Nghị Chẩn đoán Hình ảnh Châu Á – Châu Đại Dương 2022: Bước Tiến Mới Trong Hội Nhập Y Tế Thế Giới

BV Thiện Hạnh tham dự Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh Châu Á – Châu Đại Dương 2022: Bước tiến mới trong hội nhập y tế thế giới

Vinh dự có 3 đại diện cùng 3 bài poster chuyên môn đựa lựa chọn trưng bày tại Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh Châu Á – Châu Đai Dương năm 2022, Bệnh viện Thiện Hạnh đã chứng minh được những nỗ lực không ngừng của mình trong học tập, nghiên cứu; dần bắt kịp các tiến bộ của nền chẩn đoán hình ảnh thế giới thông qua cơ hội trao đổi, học hỏi từ bạn bè năm châu.