BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Chương Trình Và Tài Liệu đào Tạo  “Chăm Sóc Người Bệnh Toàn Diện”

Chương trình và tài liệu đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện”

Chăm sóc người bệnh toàn diện được coi là giải pháp cơ bản để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và uy tín của bệnh viện.

Xem chi tiết
Hướng Dẫn Sử Dụng Và Vệ Sinh Thang Tải Hàng

Hướng dẫn sử dụng và vệ sinh thang tải hàng

Nhằm bổ sung kiến thức cho nhân viên về an toàn lao động khi sử dụng, vệ sinh thang tải hàng, cũng như hạn chế tối đa các lỗi hư hỏng do sử dụng và vệ sinh thang không đúng cách, ngày 21/10/2020, Hội đồng nghiên cứu khoa học Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề định kỳ tháng 10/2020 với chủ đề: "Hướng dẫn sử dụng và vệ sinh thang tải hàng"

Xem chi tiết
Quy Trình định Danh Người Bệnh – Vòng định Danh

Quy trình định danh người bệnh – Vòng định danh

Với mục đích hướng dẫn quy trình định danh người bệnh cũng như sử dụng vòng định danh trong quy trình định danh người bệnh. Ngày 24/10/2019, Hội đồng nghiên cứu khoa học Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 10 năm 2019 với chủ đề: “Quy trình định danh người bệnh – vòng định danh”

Xem chi tiết
Hướng Dẫn Tắm Sát Khuẩn Cho Người Bệnh Trước Phẫu Thuật

Hướng dẫn tắm sát khuẩn cho người bệnh trước phẫu thuật

Nhằm hướng dẫn quy trình tắm sát khuẩn người bệnh trước phẫu thuật, đây là nội dung quan trọng góp phần đảm bảo an toàn phẫu thuật, an toàn người bệnh để mang đến sự hài lòng của người bệnh, ngày 24/10/2019, Hội đồng nghiên cứu khoa học Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ tháng 10 năm 2019 với chủ đề: Hướng dẫn tắm sát khuẩn cho người bệnh trước phẫu thuật.

Xem chi tiết
Hướng Dẫn Chăm Sóc Bệnh Nhân Sốt Xuất Huyết Dengue

Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue

Với mục đích hướng dẫn cách chăm sóc Bệnh nhân Sốt xuất huyết Dengue, ngày 04/10/2019, tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 10 năm 2019 với chủ đề"Hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue"

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

Sinh hoạt khoa học chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngày 27/8/2019 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ tháng 8 năm 2019.

Xem chi tiết
Hướng Dẫn Tiêm An Toàn

Hướng dẫn tiêm an toàn

Nhằm mục đích Hướng dẫn công tác Tiêm an toàn theo Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, ngày 29/8/2019, Bệnh viện Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 8 năm 2019 với chủ đề "Hướng dẫn tiêm an toàn".

Xem chi tiết
Thực Trạng Và Giải Pháp Về Công Tác Quản Lý, Sử Dụng Thuốc Cho Người Bệnh Tại Bệnh Viện

Thực trạng và giải pháp về công tác quản lý, sử dụng thuốc cho người bệnh tại Bệnh viện

Với mục đích đưa ra định hướng về công tác quản lý, sử dụng thuốc cho người bệnh nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học, ngày 30/7/2019, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng với chủ đề:“Thực trạng và giải pháp về công tác quản lý, sử dụng thuốc cho người bệnh tại Bệnh viện”

Xem chi tiết
Chuẩn Bị Người Bệnh Chụp Cắt Lớp Vi Tính Có Thuốc đối Quang

Chuẩn bị người bệnh chụp cắt lớp vi tính có thuốc đối quang

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học, ngày 12/12/2018 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2018 với chủ đề: “Chuẩn bị người bệnh chụp cắt lớp vi tính có thuốc đối quang"

Xem chi tiết
Công Tác Chuẩn Bị Bệnh Nhân Trước Nội Soi đường Tiêu Hóa

Công tác chuẩn bị bệnh nhân trước nội soi đường tiêu hóa

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng - Hộ sinh trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 09/11/2018, Hội đồng nghiên cứu khoa học BVĐK Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 11/2018 với chủ đề: Công tác chuẩn bị bệnh nhân trước nội soi đường tiêu hóa.

Xem chi tiết
Logo 3D
Share This