BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Chuẩn Bị Người Bệnh Chụp Cắt Lớp Vi Tính Có Thuốc đối Quang

Chuẩn bị người bệnh chụp cắt lớp vi tính có thuốc đối quang

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học, ngày 12/12/2018 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 12 năm 2018 với chủ đề: “Chuẩn bị người bệnh chụp cắt lớp vi tính có thuốc đối quang"

Xem chi tiết
Công Tác Chuẩn Bị Bệnh Nhân Trước Nội Soi đường Tiêu Hóa

Công tác chuẩn bị bệnh nhân trước nội soi đường tiêu hóa

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng - Hộ sinh trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 09/11/2018, Hội đồng nghiên cứu khoa học BVĐK Thiện Hạnh đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 11/2018 với chủ đề: Công tác chuẩn bị bệnh nhân trước nội soi đường tiêu hóa.

Xem chi tiết
Công Tác Tư Vấn, Hướng Dẫn Giáo Dục Sức Khỏe Cho Người Bệnh Nằm Viện

Công tác tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh nằm viện

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Nhân viên y tế trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ tháng 11 năm 2018 với chủ đề: Công tác tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho người bệnh nằm viện

Xem chi tiết
MỘT SỐ TAI BIẾN-BIẾN CHỨNG TRONG TIÊM/TRUYỀN TĨNH MẠCH

MỘT SỐ TAI BIẾN-BIẾN CHỨNG TRONG TIÊM/TRUYỀN TĨNH MẠCH

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 09/08/2018 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng…

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn định Kỳ Tháng 6/2018

Sinh hoạt khoa học chuyên đề Kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ tháng 6/2018

Với mục đích nâng cao kiến thức về các quy trình vệ sinh bề mặt và tập huấn quy trình quản lý - xử lý đồ vải trong Bệnh viện cho toàn thể Hộ lý trong Bệnh viện, nhằm bảo vệ môi trường bệnh viện, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn cho người bệnh và nhân viên y tế, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của…

Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT THƯƠNG

Với mục đích nâng cao tay nghề cho toàn thể Điều dưỡng trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, ngày 22/07/2017 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Phòng ĐD -KSNK đã tổ chức buổi hướng dẫn quy trình kỹ thuật Điều dưỡng tháng 7 năm 2017 với chủ đề: “QUY TRÌNH KỸ THUẬT THAY BĂNG VẾT…

Xem chi tiết
SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU DƯỠNG ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2017

SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU DƯỠNG ĐỊNH KỲ THÁNG 4 NĂM 2017

Với mục đích nâng cao kiến thức về phòng ngừa – xử lý phơi nhiễm nghề nghiệp trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn cho toàn thể Hộ lý trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiểm…

Xem chi tiết
SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU DƯỠNG ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2017

SINH HOẠT KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU DƯỠNG ĐỊNH KỲ THÁNG 3 NĂM 2017

Với mục đích nêu cao vai trò, chức năng của người Điều dưỡng trong công tác chăm sóc hiện nay cho toàn thể nhân viên y tế trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày…

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng định Kỳ Tháng 9 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng định kỳ tháng 9 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Kỹ thuật viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 30/09/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 9 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
Sinh Hoạt Khoa Học Chuyên đề điều Dưỡng định Kỳ Tháng 8 Năm 2016

Sinh hoạt khoa học chuyên đề điều dưỡng định kỳ tháng 8 năm 2016

Với mục đích nâng cao kiến thức chuyên môn cho toàn thể Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Kỹ thuật viên trong Bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh, bên cạnh đó tạo môi trường sinh hoạt khoa học, tiền đề cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Điều dưỡng, ngày 12/08/2016 tại Hội trường A1 Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Hội đồng nghiên cứu khoa học đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học chuyên đề Điều dưỡng định kỳ tháng 8 năm 2016 với chủ đề:

Xem chi tiết
  • 1
  • 2
Logo 3D
Share This