BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 1991
  • Tốt nghiệp sơ bộ phẫu nhi tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 1992 -1993
  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Ngoại tại trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2003
  • Giảng viên trường Đại học Tây Nguyên năm 1992 -2006
  • Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh năm 2006 – 2012
  • Hội viên Hội phẫu nhi Việt Nam
  • Hội viên Hội Ngoại khoa Việt Nam
  • Hội viên Hội phẫu thuật nội soi Việt Nam
  • Hội viên Hội Niệu khoa Việt Nam
Logo 3D
Share This