BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Tây Nguyên năm 1997
  • Bác sĩ Bệnh viện huyện Buôn Đôn- Đắk Lắk năm 1999 – 2006
  • Tốt nghiệp Chuyên Khoa I CTCH tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2010
  • Hội viên Hội Chấn Thương Chỉnh Hình TP.Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội Phẫu thuật bàn tay TP.Hồ Chí Minh
Logo 3D
Share This