BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Tây Nguyên năm 1991.
  • Tốt nghiệp chuyên khoa sơ bộ chấn thương chỉnh hình tại ĐH Y-Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1993.
  • Tốt nghiệp cao học tại ĐH Y-Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1998.
  • Công tác tại khoa Y- Đại học Tây Nguyên năm 1991 – 2007.
  • Công tác tại Khoa Ngoại – Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh năm 2007 – 2008.
  • Công tác tại khoa Ngoại – Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt năm 2008 – 2013.
  • Công tác tại khoa Ngoại – Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh 2014 đến nay.
  • Hội viên Hội chấn thương chỉnh hình Tp. Hồ Chí Minh.
Logo 3D
Share This