BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Tây Nguyên năm 2007
  • Tốt nghiệp sau ĐH Chuyên khoa I Ngoại Niệu tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2012 -2014
  • Chứng chỉ nội soi Niệu tại BV Bình Dân TP Hồ Chí Minh
  • Hội viên hội tiết niệu thận học Thành phố Hồ Chí Minh
Logo 3D