BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Trường đại học Tây Nguyên năm 2006
  • Tốt nghiệp Chuyên Khoa I tại Trường Đại học Y – Dược TP HCM năm 2010
  • Hội viên Hội CTCH TP HCM
  • Hội viên Hội Phẫu thuật bàn tay TP HCM
  • Hội viên Hội Nội soi khớp TP HCM
Logo 3D
Share This