BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Tốt nghiệp Bác sĩ năm 1994 tại trường Đại học Tây Nguyên

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I chấn thương chỉnh hình tại trường Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Có nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật và điều trị các bệnh ngoại chấn thương chỉnh hình.

Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo liên tục và nâng cao chuyên ngành tại các bệnh viện, trường đại học đầu ngành trong nước.

Logo 3D
Share This