BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Máy chụp CT Scan đa lát cắt Optima MD – GE

Logo 3D
Share This