BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Máy chụp cộng hưởng từ (MRI) Essenza – 1,5T (Siemens-Đức)

Logo 3D
Share This