BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp cứu y khoa, đang học sau đại học tại trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành hồi sức cấp cứu. Đã theo học khóa đào tạo về y học cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều khóa đào tạo liên tục nội khoa, cấp cứu…

Logo 3D
Share This