BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Tốt nghiệp Bác sĩ tại Đại học Tây Nguyên, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp cứu ban đầu, tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về Nội khoa, luôn tận tâm trong công việc.

Logo 3D
Share This