BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
BS. Nguyễn Đình Toàn – Trưởng Khoa

BS. Nguyễn Đình Toàn – Trưởng Khoa

Tốt nghiệp đại học Y Dược Huế; đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa, y học cấp cứu; tham dự nhiều khoá đào tạo liên tục chuyên sâu về nội khoa tại các trung tâm lớn trong nước.

Xem chi tiết
BSCKI. Trần Quang Thành – Phó Trưởng Khoa

BSCKI. Trần Quang Thành – Phó trưởng khoa

Tốt nghiệp sau đại học tại trường Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; đã có hơn 15 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực nội khoa và y học cấp cứu. Thường xuyên dự các khoá đào tạo liên tục về lĩnh vực nội khoa. Tham dự nhiều hội nghị, hội thảo về chuyên ngành nội khoa.

Xem chi tiết
ThS.BS. Đặng Huy Hoàng – Phó Trưởng Khoa

ThS.BS. Đặng Huy Hoàng – Phó trưởng khoa

Tốt nghiệp bác sỹ nội trú tại Trường Đại Học Y Dược Huế. Đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa và nội soi tiêu hoá.

Xem chi tiết
BSCKI. Nguyễn Thục Văn

BSCKI. Nguyễn Thục Văn

Là một bác sỹ nhiệt huyết, tận tâm trong công việc và có gần 20 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành nội khoa. Tham dự nhiều khoá học đào tạo liên tục về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nội khoa.

Xem chi tiết
Ths.BS Nguyễn Hoài Phong

Ths.BS Nguyễn Hoài Phong

Tốt nghiệp cao học nội khoa tại trường đại học Y Dược Huế. Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội khoa. Tham dự nhiều khoá đào tạo liên tục về lĩnh vực nội khoa và chuyên ngành tiêu hoá gan mật.

Xem chi tiết
BSCKI. Phạm Ngọc Vinh Quang

BSCKI. Phạm Ngọc Vinh Quang

Xem chi tiết
BS. Dương Mạnh Cường

BS. Dương Mạnh Cường

Là một bác sỹ nhiệt huyết, tận tâm trong công việc và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành nội khoa. Tham dự nhiều khoá học đào tạo liên tục về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành nội khoa.

Xem chi tiết
BS. Nguyễn Ngọc Ánh

BS. Nguyễn Ngọc Ánh

Xem chi tiết
BS. Nguyễn Văn Tiến

BS. Nguyễn Văn Tiến

Xem chi tiết
BS. Nguyễn Thị Hương Thảo

BS. Nguyễn Thị Hương Thảo

Xem chi tiết
BS. K’ Bril

BS. K’ Bril

Xem chi tiết
BS. Nguyễn Hải Quân

BS. Nguyễn Hải Quân

Xem chi tiết
BS. Nông Thị Hòa

BS. Nông Thị Hòa

Xem chi tiết
Logo 3D
Share This