BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

“Bệnh viện Thiện Hạnh là bệnh viện tư nhân – tự hoạch toán hoàn toàn và là bệnh viện một chất lượng. Mức thu phí đối với bệnh nhân viện phí và bệnh nhân BHYT là như nhau. Vì vậy khi bệnh nhân khám chữa bệnh có thẻ BHYT thì ngoài việc được hưởng mọi quyền lợi BHYT theo quy định, bệnh nhân phải nộp thêm một phần nhỏ viện phí phụ trội nếu có”

Bệnh viện Thiện Hạnh là bệnh viện tuyến tỉnh, hạng 2 nên bệnh nhân có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại bệnh viện được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi khám bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh được quy định trong “luật BHYT sửa đổi 2015”.

quy mo benh vien
kham chua benh bhyt ngoai tru

Được hưởng
100%
mã quyền lợi

Đối tượng được hưởng:

 • BN có thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện Thiện Hạnh.
 • BN có thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu nơi khác và có thêm một trong các loại giấy tờ sau:
  • Giấy chuyển tuyến đúng quy định.
  • Giấy hẹn tái khám do BV Thiện Hạnh cấp.
kham chua benh bhyt noi tru

Được hưởng
đúng theo
mã quyền lợi

Đối tượng được hưởng:

 • BN có thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu tại bệnh viện Thiện Hạnh.
 • BN có thẻ BHYT đăng ký khám ban đầu tại nơi khác
 • Các trường hợp cấp cứu gồm:
  • Các Bệnh cấp cứu
  • Các tình huống cấp cứu theo quy định.