BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 11 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 11 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 10 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 10 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 09 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 09 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 08 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 08 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 07 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 07 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 06 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 06 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 05 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 05 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 04 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 04 năm 2016

Những cặp vợ chồng khi chuẩn bị kế hoạch sinh con thường hồi hộp và lo lắng về thành viên mới sắp chào đời. Hay những bậc cha mẹ chưa biết cách chăm sóc con hợp lý. Và nhiều người vẫn cho rằng chỉ có thai phụ mới là người…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 03 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 03 năm 2016

Hàng tháng khoa chúng tôi tổ chức các lớp tư vấn tiền sản miễn phí cho các bà mẹ mang thai và luôn được các ông bố bà mẹ tương lai quan tâm tham dự rất đông và thường xuyên. 2, Hướng dẫn cho thân nhân chăm sóc bé cách…

Xem chi tiết
Lớp Tiền Sản định Kỳ Tháng 02 Năm 2016

Lớp tiền sản định kỳ tháng 02 năm 2016

Hàng tháng khoa chúng tôi tổ chức các lớp tư vấn tiền sản miễn phí cho các bà mẹ mang thai và luôn được các ông bố bà mẹ tương lai quan tâm tham dự rất đông và thường xuyên. 2, Hướng dẫn cho thân nhân chăm sóc bé cách…

Xem chi tiết
  • 1
  • 2
Logo 3D