BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Quy mô bệnh viện

 • Là bệnh viện tư nhân lớn nhất khu vực Tây Nguyên.
 • Là bệnh viện tuyến Tỉnh – Hạng 2.
 • Quy mô 480 giường bệnh.
 • Với hơn 700 nhân viên.
 • Có hơn 200 Bác sĩ có trình độ (CKII, CKI, Thạc sĩ…).

Chất lượng điều trị

“An toàn và hiệu quả “

 • An toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu.
 • Bệnh viện Thiện Hạnh luôn áp dụng các quy trình điều trị tiên tiến.
 • Các phương án điều trị cho người bệnh được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo phù hợp và hiệu quả nhất.
 • Tình trạng sức khỏe của người bệnh liên tục được đánh giá trước, trong và sau quá trình điều trị.
chat luong dieu tri

Chi phí hợp lý

Bệnh viện xây dựng các ”Dịch vụ y tế”chất lượng caochi phí hợp lý ở mức đa số người dân tiếp cận được:

 • Thực hiện đúng các “Quy trình Y khoa” nhằm giảm các chi phí không cần thiết.
 • Ứng dụng “Khoa học quản trị” nhằm giảm chi phí vận hành.
chi phi hop ly
Logo 3D