BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Sứ Mệnh

Mang đến sự hài lòng cho người sử dụng dịch vụ y tế

Tầm nhìn

Là tổ chức cung cấp dịch vụ y tế chất lượng –

được cộng đồng thừa nhận

Giá trị cốt lõi

Tư duy và hành động dựa trên lợi ích của người dân

Ứng dụng sáng tạo y học hiện đại và khoa học quản trị

Sống hướng thiện, yêu thương và chia sẻ

Logo 3D