BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Kế Hoạch đào Tạo Liên Tục 2022

Kế hoạch đào tạo liên tục 2022

KH đào tạo 2022

Xem chi tiết
Danh Mục Kỹ Thuật Năm 2022

Danh mục kỹ thuật năm 2022

Danh mục kỹ thuật năm 2022

Xem chi tiết
Kế Hoạch, Chương Trình Và Tài Liệu đào Tạo “Chăm Sóc Người Bệnh Toàn Diện”

Kế hoạch, chương trình và tài liệu đào tạo “Chăm sóc người bệnh toàn diện”

Chăm sóc người bệnh toàn diện được coi là giải pháp cơ bản để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, cũng như nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và uy tín của bệnh viện.

Xem chi tiết