BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Bơm Surfactant Cứu Sống Trẻ Sinh Non

Bơm Surfactant cứu sống trẻ sinh non

Phổi của trẻ sinh non bị xẹp do thiếu chất surfactant nên trẻ không thể tự thở được. Các bác sĩ Bệnh viện Thiện Hạnh đã cứu sống bé như thế nào?