BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Bệnh Viện Thiện Hạnh: Cuộc Thi Viết Hội Thi Tuyên Truyền “Đổi Mới Phong Cách, Thái độ Phục Vụ Của Nhân Viên Y Tế Hướng Tới Sự Hài Lòng Của Người Bệnh” Gắn Với Xây Dựng Cơ Sở Y Tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Bệnh viện Thiện Hạnh: Cuộc thi viết Hội thi Tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Từ ngày 12/11 – 20/11/2018, BVĐK Thiện Hạnh đã tổ chức cuộc thi viết về phong cách ứng xử, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hưởng ứng hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” do Sở Y tế Đắk Lắk phát động.

Bệnh Viện đa Khoa Thiện Hạnh Công Bố Là Cơ Sở Khám Bệnh, Chữa Bệnh đáp ứng Yêu Cầu Là Cơ Sở Thực Hành Trong đào Tạo Khối Ngành Sức Khỏe

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh xin công bố là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu  là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.   Phụ lục 1: Thông tin chung về đào tạo thực hành Phụ lục 2a: Danh sách giảng dạy chuyên ngành Cao đẳng Điều dưỡng Phụ lục 2b: Danh sách giảng dạy chuyên ngành Cao đẳng Hộ sinh…

Bệnh Viện Thiện Hạnh Tổ Chức Ngày Hội Rửa Tay Với Chủ đề “Bảo Vệ Sự Sống: Hãy Vệ Sinh Tay”

Bệnh viện Thiện Hạnh tổ chức Ngày hội rửa tay với chủ đề “Bảo vệ sự sống: Hãy vệ sinh tay”

Nhiễm khuẩn bệnh viện đang là vấn đề nan giải tại các bệnh viện, không chỉ gây tốn kém cho bệnh nhân mà còn làm tăng gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Rửa tay là một trong những biện pháp đơn giản nhất, quan trọng nhất giúp kiểm soát tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện. Nhằm hưởng ứng chiến dịch tăng cường vệ sinh tay hàng năm trong các bệnh…