BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Bệnh Sa Sinh Dục Là Gì?

Bệnh Sa sinh dục là gì?

Sa sinh dục là tình trạng Tử cung bị sa xuống và lộ dần ra ngoài,thường gặp ở phụ nữ sinh đẻ nhiều hay sàn chậu bị yếu.
Phải làm gì khi bị bệnh Sa sinh dục?