BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Máy xét nghiệm miễn dịch Cobas 6000 – Roche Thụy Sĩ

Logo 3D
Share This