BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Mẫu khai báo thông tin người chăm sóc bệnh nhân

Để tăng cường kiểm soát trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh triển khai quản lý thông tin người nhà chăm sóc bệnh nhân theo mẫu sau: Mẫu khai báo thông tin người nhà chăm sóc bệnh nhân

Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vui lòng truy cập vào: Mẫu khai báo thông tin người nhà chăm sóc bệnh nhân và thực hiện khai báo thông tin đầy đủ theo yêu cầu.

Lưu ý: Người kê khai chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực của các thông tin khai báo.

IMG_0197

Rất mong sự hợp tác của Bệnh nhân & người nhà để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn!

Logo 3D
Share This