BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Hệ thống máy mổ nội soi 3D đầu tiên ở Tây Nguyên được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Thiện Hạnh

2-03

Logo 3D
Share This