BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
Theo Dõi Hậu Phẫu

Theo dõi hậu phẫu

  • Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi tỉnh để được theo dõi cho đến khi tỉnh lại, đủ điều kiện để rời phòng hồi tỉnh (thường sau một hoặc hai giờ)
  • Giám sát và theo dõi tiến trình hồi phục của bệnh nhân tại khoa Ngoại trong thời gian chăm sóc hậu phẫu
  • Một số bệnh nhân cần phải nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt ICU để theo dõi thêm sau khi mổ. Những trường hợp này đã được lên kế hoạch từ trước, theo một số chương trình phẫu thuật bao gồm nằm viện hậu phẫu tại ICU. Tuy nhiên, trong một số trường hợp phẫu thuật kéo dài hay phức tạp ngoài dự kiến, bệnh nhân phải nằm lại phòng ICU. Trong trường hợp này, nếu chương trình phẫu thuật ban đầu của người bệnh không bao gồm dịch vụ nằm lại phòng ICU, người bệnh phải trả thêm chi phí phát sinh cho khoản này.
Logo 3D
Share This