BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

LỊCH HỘI THẢO KHOA HỌC 2016

DÀNH CHO BÁC SĨ

Thời gian
Chuyên đề
Tháng 3
Chuyên đề Ung thư cổ tử cung - chặng đường 70 năm tầm soát và phát hiện Báo cáo viên: ThS.BS. Lê Quang Thanh Giám đốc bệnh viện Từ Dũ Cập nhập tầm soát ung thư cổ tử cung về phương diện y học chứng cứ Báo cáo viên: ThS.BS. Lê Quang Thanh Giám đốc bệnh viện Từ Dũ Vai trò của xét nghiệm cobas HPV trong thực hành lâm sàng Báo cáo viên: TTS.BS. Nguyễn Khắc Hân Hoàn Trưởng khoa Xét nghiệm Di truyền Y học Bệnh viện Từ Dũ.
Thời gian: 8h00 ngày 25/03/2016 Hội trường A2 – Bệnh viện Thiện Hạnh Thành phần tham dự: Các bác sĩ Liên hệ đăng ký: BS. Nguyễn Dũng – ĐT: 0913 474 665
Tháng 7
Chuyên đề Hội thảo đánh giá tiến độ cải tiến chất lượng bệnh viện Báo cáo viên: ThS.BS. Nguyễn Hữu Huyên Trưởng phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế Đăk Lăk
Thời gian: 8h00 ngày 15/07/2016 Hội trường A2 – Bệnh viện Thiện Hạnh Thành phần tham dự: Các bác sĩ Liên hệ đăng ký: BS. Nguyễn Dũng – ĐT: 0913 47 4 665
Logo 3D
Share This