BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

Phòng Tổ chức  – Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức cán bộ và hành chính quản trị trong Bệnh viện

Văn Thư
Văn Thư
BSCKI. Đặng Minh Hoàng – Trưởng Phòng

BSCKI. Đặng Minh Hoàng – Trưởng phòng

Tốt nghiệp đại học Y khoa Huế năm 1991. Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai Mũi Họng tại trường đại học Y khoa Huế năm 1998. Hội viên Hội Tai Mũi Họng Việt Nam. Tham gia cập nhật kiến thức chuyên ngành hàng năm do Hội Tai Mũi Họng Việt Nam và Hội Tai Mũi Họng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

Xem chi tiết
ThS. Đặng Nguyễn Duyên Anh – Phó Trưởng Phòng

ThS. Đặng Nguyễn Duyên Anh – Phó Trưởng phòng

Xem chi tiết
Tổ Văn Thư – Thư Viện

Tổ Văn thư – Thư viện

Xem chi tiết
Tổ Tin Học

Tổ Tin học

Xem chi tiết
Tổ Bảo Trì – Y Công

Tổ Bảo trì – Y công

Xem chi tiết
Tổ Bảo Vệ

Tổ Bảo vệ

Xem chi tiết
Tổ Nhà Giặt

Tổ Nhà giặt

Xem chi tiết

Chức năng:

Phòng Tổ chức  – Hành chính là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức cán bộ và hành chính quản trị trong Bệnh viện;

Nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên, thống kê báo cáo theo quy định.

Xây dựng Nội quy, Quy định, Quy chế công tác của Bệnh viện, trình Giám đốc xét duyệt quyết định và tổ chức thực hiện.

Xây dựng và trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể Bệnh viện và tầm nhìn theo từng giai đoạn.

Xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực bệnh viện và tầm nhìn theo từng giai đoạn. Định kỳ hàng năm điều chỉnh Quy hoạch theo sự phát triển của Bệnh viện.

Xây dựng và trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt Đề án vị trí làm việc của Bệnh viện.

Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị bên ngoài để phối hợp công tác có liên quan.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Bệnh viện đối với cán bộ nhân viên và người bệnh trong Bệnh viện.

Phối hợp với Công đoàn cơ sở Bệnh viện tổ chức phong trào thi đua, học tập nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị hành chính cho các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống công văn đi, công văn đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đảm nhiệm công tác tiếp khách, phục vụ các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội nghị, hội thảo khoa học do Bệnh viện tổ chức.

Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Quản lý nhà cửa, kho tàng của Bệnh viện.

Quản lý hệ thống xử lý nước thải, hệ thống khí y tế, hệ thống khí nén, hệ thống xử lý không khí, hệ thống Phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện.

Quản lý phương tiện vận tải của Bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

Quản lý hệ thống mạng tin học, thông tin liên lạc của Bệnh viện.

Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng thang máy, các máy móc thông dụng theo kế hoạch.

Quản lý hệ thống điện của Bệnh viện; đảm bảo cung ứng điện cho hoạt động của Bệnh viện.

Tap the hanh chih
Logo 3D
Share This