BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
BSCKI. Nguyễn Thị Hải Yến

BSCKI. Nguyễn Thị Hải Yến

  • Tốt nghiệp BS Đa khoa tại ĐH Tây Nguyên năm 2013
  • Tốt nghiệp BS định hướng chuyên khoa Mắt tại BV Chợ Rẫy năm 2014
Logo 3D