BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
CÁC KHÁM SỨC KHỎE THEO CHỦ ĐỀ

“Các gói khám sức khỏe theo chủ đề tại Bệnh viện Thiện Hạnh được thiết kế phù hợp với các yêu cầu về Y khoa, mức độ thường gặp của bệnh, mức độ nguy hiểm của bệnh và nhu cầu của người sử dụng dịch vụ y tế”.

Khám sức khỏe Gan

Giá: 455.001đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Gan của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Tim

Giá: 514.900đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Tim của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Thận

Giá: 261.200đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Thận của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Phổi

Giá: 350.200đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Phổi của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Tuyến giáp

Giá: 411.200đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Tuyến giáp của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Phổi - Thận

Giá: 566.100đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Phổi và Thận của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Gan - Thận

Giá: 591.201đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Gan và Thận của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Tim - Phổi

Giá: 741.100đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Tim và Phổi của bạn.

Xem chi tiết

Khám sức khỏe Tim - Gan

Giá: 715.901đ

Khám sức khỏe này nhằm kiểm tra tổng quát về Tim và Gan của bạn.

Xem chi tiết

Share This