BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

BV Thiện Hạnh được xếp hạng là BV tuyến tỉnh: Áp dụng thông tuyến tỉnh BHYT cho bệnh nhân nội trú

Từ ngày 01/01/2021, chính sách thông tuyến tỉnh BHYT đã chính thức được triển khai, áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế tuyến tỉnh trên phạm vi cả nước. Như vậy khi đến điều trị nội trú tại Bệnh viện Thiện Hạnh, người bệnh sẽ được hưởng BHYT theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp đúng tuyến.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 22, Luật Bảo hiểm y tế: từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

BHYT

Chính thức thông tuyến tỉnh BHYT từ ngày 01/01/2021

Những điều quan trọng cần biết

Chỉ áp dụng đối với điều trị nội trú: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014) thì chế độ này chỉ áp dụng đối với trường hợp điều trị nội trú; không áp dụng đối với trường hợp khám bệnh ngoại trú. Nếu có thẻ BHYT tự đi khám ngoại trú (không nhập viện) thì quỹ BHYT sẽ không hỗ trợ chi trả mà người bệnh phải tự mình thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Không phải ai cũng được thanh toán 100% tiền điều trị nội trú: Khi nhập viện điều trị, người bệnh được hưởng theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp đúng tuyến. Ví dụ: mã quyền lợi của thẻ là 80% thì người bệnh được hưởng đúng 80%.

Chỉ áp dụng cho cơ sở y tế tuyến tỉnh: Chính sách này không áp dụng cho bệnh viện tuyến trung ương

Logo 3D
Share This