BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH – PHÓNG SỰ SÀNG LỌC SƠ SINH

Để thực hiện tốt Chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh năm 2015 và những năm tiếp theo, đồng thời tạo điều kiện cho các Bác sĩ, Y sĩ, Nữ hộ sinh ở các tuyến cơ sở có thể cập nhật thông tin, kiến thức về sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh nhằm phát hiện sớm và có hướng điều trị kịp thời một số

Logo 3D
Share This