BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Tây Nguyên năm 1989 -1995
  • Tốt nghệp Thạc sĩ tại Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh năm 1998
  • Làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh năm 1999 – 2010
  • Hội viên Hội Phẫu thuật nội soi Việt Nam
  • Hội Ngoại khoa Việt Nam
  • Hội Niệu khoa Việt Nam
Logo 3D
Share This