BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Huế năm 1991
  • Tốt nghiệp chuyên khoa I Ngoại tổng quát tại ĐH Y Huế năm 2000
  • Công tác tại Khoa Ngoại BV Huyện M’Đrăk – Đắk Lắk năm 1996 – 2002
  • Công tác tại Khoa Ngoại Bệnh viện Tỉnh Đắk Lắk năm 2002 – 2008
  • Công tác tại Khoa Ngoại Bệnh viện Thiện Hạnh – Đắk Lắk năm 2008 đến nay
  • Hội viên Hội ngoại khoa Việt Nam
  • Hội viên Hội niệu khoa Việt Nam
  • Hội viên Hội Sàn chậu học Việt Nam
  • Hội viên Hội phẫu thuật nội soi Việt Nam
Logo 3D
Share This