BỆNH VIỆN ĐA KHOA THIỆN HẠNH
Cùng bạn chăm lo sức khỏe
  • Tốt nghiệp bác sĩ hệ Ngoại – Sản tại Đại học Tây Nguyên năm 1983 – 1989
  • Tốt nghiệp lớp Sư phạm Y học tại trường trung học Y tế Đắk Lắk năm 1994
  • Công tác tại trường Trung học Y Tế Đắk Lắk bộ môn Giải Phẫu Sinh lý năm 1991- 2005
  • Tốt nghiệp lớp Phẫu thuật bàn tay/ nền soi khớp tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 2010
  • Công tác tại khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh từ năm 2005 đến nay
  • Hội viên Hội Chấn Thương chỉnh Hình TP Hồ Chí Minh
  • Hội viên Hội CTCH Việt Nam
Logo 3D
Share This